Likestilling og diskriminering

Diakonhjemmet har et helhetlig og inkluderende menneskesyn og diskriminering, uansett begrunnelse, aksepteres ikke.

Diakonhjemmet mener at mangfold og likestilling bidrar til å styrke virksomheten gjennom den enkelte medarbeiders individualitet og bidrag. Individuelle egenskaper bidrar til mangfold som har positive effekter for virksomheten. Diakonhjemmet har som mål å arbeide kontinuerlig for mangfold og likestilling og har utarbeidet retningslinjer og planer for dette.

Virksomhetene har utarbeidet handlingsplaner for arbeidet med likestilling og diskriminering. For 2021 vil likestilling og diskriminering være et mål det skal rapporters på tvers av Diakonhjemmet. 

Virksomhetene samarbeider med NAV for å tilby arbeidstrening. Hensikten er å gi deltakerne tilrettelagt arbeidstrening og dermed styrke deres muligheter til å komme i arbeid eller utdanning.  

Per 31.12.2020 består hovedledelsen av fem kvinner og fire menn. Hovedstyret i Diakonhjemmet består av åtte representanter, hvorav fire kvinner og fire menn.