115 nye studieplasser og
7 nye stipendiatstillinger

I slutten av mai la Kunnskapsdepartementet fram fordelingen av 4000 nye studieplasser og 250 ekstra rekrutteringsstillinger. VID har fått hele 115 studieplasser og 7 phd stillinger fra høsten 2020, knyttet til helse- og sosialfag.

Koronakrisen er trolig en viktig årsak til at søkertallene til høyere utdanning har vært rekordhøye. Over 150.000 personer har i følge departementet søkt seg til høgskoler og universitetet via Samordna opptak i år. Det er omtrent 12.000 flere enn i fjor.

? Rekordmange har søkt seg til universiteter og høyskoler i år. Behovet og ønsket om mer utdanning møter vi nå med 4000 nye studieplasser allerede til høsten. Disse studieplassene har vi valgt å styre ganske stramt inn mot fagområder vi vet arbeidslivet har stort behov for kompetanse innenfor, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Allerede høsten 2020 har VID 115 nye studieplasser og 7 phd stillinger knyttet til helse- og sosialfag.

Mest populære fagområdene

De nye studieplassene og rekrutteringsstillingene som tildeles er styrt stramt inn mot fagområdene Kunnskapsdepartementet mener arbeidslivet har størst behov for. På listen over utdanninger som prioriteres finner vi helse- og sosialfag, lærerutdanning, Matematisk-naturvitenskapelige fag, Juridiske og økonomisk-administrative fag og Animasjon, utøvende musikk, film og kunst.

VID har fordelt studieplassene

Nå har VID fordelt de nye studieplassene på studier innen helse- og sosialfag, som følger:

Bachelor i sykepleie 40 nye studieplasser

Videreutdanninger i sykepleie 35 nye studieplasser

Andre helse- og sosial utdanninger 40 nye studieplasser

Høsten 2020

VID gleder seg til oppstart høsten 2020 og ser fram til å møte mange nye ansikter.

- VID er tildelt 115 nye studieplasser innen helse- og sosialfag, og 7 nye stipendiatstillinger. Dette ser vi virkelig frem til å få til, og skal gjøre vårt aller beste for at flere i Norge blir studenter til høsten. Spennende stipendiatstillinger vil også bli lyst ut fremover, sier rektor Bård Mæland.