Solceller på taket av Diakonveien Omsorg+ – som stod ferdig i november 2020.

Bærekraft i vid forstand

Bærekraft i vid forstand og vern om skaperverket kjennetegner den helhetlige paraplyen for den kirkelige og ideelle samfunnsaktør Diakonhjemmet skal være.

Diakonhjemmet skal være en pådriver for bærekraft i vid forstand gjennom nytenking og nyskaping ? utprøving av helhetlige konsepter for morgendagens omsorg og velferd.

Sosial bærekraft setter rammer for det sosiale livet på området til Diakonhjemmet med integrerte løsninger, deltagelse og tilgjengelighet for alle i vid forstand.

Diakonhjemmets ulike virksomheter, sykehus, sykehus apotek, VID vitenskapelige høgskole, omsorg og stiftelsesadministrasjon er samlet sett med på å realisere vårt formål.