Påsken 2020 ble det holdt en  liten utendørskonsert foran sykehuset – som en hyllest til alle som stod i frontlinjen i kampen mot pandemien.

Helse, miljø og sikkerhet

Diakonhjemmet skal ha en høy standard på helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hensynet til HMS skal ivaretas i alle prosesser og aktiviteter.

Diakonhjemmet ønsker at alle selskapene skal være attraktive arbeidsplasser med et utviklende og inkluderende arbeidsmiljø.

Bedriftshelsetjenesten har i 2020 bistått virksomhetene i det helsefremmende og forebyggende arbeidet og vært rådgivere i arbeidsmiljøspørsmål. 

Personskader

I 2020 ble det registrert 259 tilfeller av yrkesrelaterte skader/hendelser ved Diakonhjemmet hvor samtlige fant sted ved sykehuset, noe som er en økning fra 2019 (186 tilfeller). Fem av disse skadene førte til sykefravær/legebehandling og ble meldt til NAV som mulig yrkesskade/forsikringssak. Tre av disse skadene skyldtes slag og spark mot ansatt av utagerende pasient.

Sykefravær

Som IA-bedrift har konsernet over tid utviklet gode rutiner knyttet til oppfølging av sykefravær. Det arbeides med tiltak for å redusere sykefraværet i alle virksomhetene. I og med organisatoriske endringer i Diakonhjemmet Omsorg og stiftelsesadministrasjonen i 2019 og 2020 kan en ikke direkte sammenligne årene med hverandre. Oversikten viser likevel at det ikke har vært betydelig økning i sykefraværet i forbindelse med pandemien.

Sykefravær ved Diakonhjemmets virksomheter

*Stifteleseadministrasjonen inkluderte barnehage og omsorg frem til og med 2019.
**Diakonhjemmet Høgskole fra 2013-2015, VID vitenskapelige høgskole fra 2016-2018
*** Diakonhjemmet omsorg viser Sagenehjemmet frem til 2018. Fra 2020 er barnehage inkludert i omsorg.