Diakonhjemmet Omsorg AS

Siden 1.1.2020 er Diakonhjemmet Omsorg (DO) et eget aksjeselskap som driver følgende virksomheter: Ammerudlunden, Nordberghjemmet og Sagenehjemmet sykehjem, to barnehager og samtalesenteret Dialog. I løpet av 2020 utvidet DO sin portefølje med flere tjenester; hjemmesykepleie, barneverntjenester og omsorg+- boliger. Tallene nedenfor er ikke sammenlignet med 2019 pga. store organisatoriske endringer.

Diakonhjemmet Omsorg AS hadde i 2020 en omsetning på 306 millioner kroner. Årsresultatet 2020 for selskapet viser et underskudd på 5,4 millioner kroner. Inkludert de 3 første mnd. av 2020 hvor hjemmetjenester var et eget selskap er omsetningen på 315 MNOK og underskuddet på 6,9 MNOK. Per 31.12.2020 har selskapet en egenkapital på 52,9 millioner kroner og egenkapitalandel på 25,3 prosent. Likviditeten anses som god. Underskuddet skyldes i hovedsak at virksomhetsområde hjemmetjenester er i oppbygging og foreløpig ikke i økonomisk balanse.

DO Hjemmetjenester ble virksomhetsoverdratt til DO AS og etablert som aktør med rundt 1000 brukere i Oslo fra 1.4.20 gjennom overtakelse av resten av virksomheten og ansatte fra Prima Omsorg samt oppkjøp av Seniorstøttens virksomhet. DO etablerte seg også innenfor barnevern; med søkelys på fosterfamilier, tiltak i hjem, veiledning og kompetansetjenester. Diakonhjemmet tydeliggjør ved det en ambisjon og posisjon overfor offentlige myndigheters ønske om å styrke det ideelle nærværet innenfor barnevern.

1. desember flyttet de første beboere inn i nye omsorg+-boliger med navn Diakonveien Omsorg+. DO samarbeider tett med bydel Vestre Aker og har ansvar for aktivitetssenter og kafedrift.

Diakonhjemmet Omsorg

I dag leveres smittvernfrakker fra Ekornes til sykehjem i Oslo

Diakonhjemmet Omsorg mottok torsdag smittevernsfrakker fra Ekornes på Sykkylven. Dette var Ekornes sin første leveranse av smittevernsutstyr. Frakkene ble produsert onsdag og sendt med ekspress til Oslo. Arbeidsmarkedsbedriften, Oslo Produksjon og tjenester, stod klar til å vaske tøyet. I dag kjøres smittevernsfrakkene til sykehjem i Oslo.

Les mer her