Diakonhjemmet Sykehusapotek AS

Diakonhjemmet Sykehusapoteket AS har hatt en omsetning på 88,0 MNOK i 2020 (92,9 MNOK) og et overskudd på 0,21 MNOK (-1,87 MNOK). Redusert omsetning skyldes redusert aktivitet pga. koronapandemi og reduksjon i priser på anbudslegemidler, samtidig har overskuddet økt som i hovedsak skyldes økt lønnsomhet på varesalg.

Apoteket har vært igjennom en omstilling og har, til tross for redusert omsetning pga. pandemien, greid å snu fra underskudd de siste to årene til overskudd i 2020. Apoteket har i 2020 vært engasjert i undervisning av helsepersonell, studenter og pasienter samt arbeidet kontinuerlig med å videreutvikle klinisk farmasifeltet i samarbeid med blant andre Diakonhjemmet sykehus.

Diakonhjemmet sykehusapotek

Sjekk Medisinpodden 

Medisinpodden handler om legemidler og legemiddelbruk, sykdommer og bivirkninger. Medisinpodden er først og fremst laget for pasienter og pårørende, men også for helsepersonell, studenter og alle andre som har lyst til å lære mer om legemidler og legemiddelbruk.

Last den ned her

Diakonhjemmet Sykehusapotek

Tjenester til privatkunder

Sykehusapoteket tilbyr legemiddelsamtale, inhalasjonsveiledning, medisinstartsamtale ved nyoppstart av hjertemedisiner og vaksinering.

Se video her