I forgrunnen Diakonhjemmet Omsorg +, i bakgrunnen sees Diakonhjemmet sykehus og VID vitenskapelige høgskole

Et virkemiddel for å realisere Diakonhjemmets formål

Eiendommene er virkemiddel for å realisere formålet. Eiendomsstrategien ble vedtatt i 2020.

Det norske Diakonhjem kjøpte Steinerud gård på Vinderen i 1893. Eiendommen ble et hjem for tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning, og har gitt et solid fundament for utvikling av Diakonhjemmet. Senere er det ervervet en del eiendommer også andre steder i Oslo.

Diakonhjemmets kjernevirksomhet er etter 131 år fortsatt tjenestene som ytes innfor helse, omsorg og utdanning. Eiendomsbesittelse, -forvaltning og ?utvikling er den gang, som nå, ikke kjernevirksomhet, men et virkemiddel for å realisere Diakonhjemmets formål, strategi og mål.

I mai 2020 ble reguleringsplanen for Diakonhjemmet hage, som er et utviklings- og utbyggingsprosjekt på 45 mål i nordområdet på Steinerud, vedtatt. Det arbeides intensivt med å utvikle Diakonhjemmet hage og området på Steinerud. Området skal være et campusområde for utdanning, et innovasjonsområde for fremtidens helse-, omsorg og velferd, og et godt og levende nærmiljø for de som bor, studerer og arbeider her.

Det første delprosjektet, som ble ferdigstilt i 2020, er Diakonveien Omsorg+. For tiden arbeides det intensivt med forprosjekt for nytt høgskolebygg, som etter planen skal stå ferdig til høsten 2024.

En oppdatert oversikt over de ulike delprosjektene i DH, felles satsinger og større utviklingsprosjekter som gjelder hele området og delvis går utenfor selve DH, finnes her. 

I 2020 er det gjennomført en verdivurdering av eiendommene på Diakonhjemmet som viser at eiendomsverdiene har økt betydelig de siste årene. Forklaringen er at reguleringsplanen er vedtatt, utviklingsplanene for Diakonhjemmet hage og generell økning i markedet. Økte eiendomsverdier er positivt da det gir økt soliditet for Diakonhjemmet.