Slik kan det bli seende ut – fra taket på sykehjemmet som er planlagt bygd i DIakonhjemmet hage. 

Diakonhjemmet hage

Diakonhjemmet hage (DH) er navnet på et utviklingsprosjekt som omfatter ca 45 mål av Diakonhjemmets 130 mål store eiendom på Steinerud i Oslo. 

Utbyggingen av DH er en utvidelse av Diakonhjemmet tjenester og aktiviteter som gir Diakonhjemmet mulighet til å realisere sitt formål, visjon og strategi ? og bidrar til å dekke Oslo sine behov for utdanning, helse og omsorg. Området skal være et campusområde for utdanning, et innovasjonsområde for fremtidens helse-, omsorg og velferd, og et godt og levende nærmiljø for de som bor, studerer og arbeider her. Ambisjonen er at Diakonhjemmet hage skal være en forsøksarena for morgendagens omsorg og utdanning.

Det første delprosjektet, som ble ferdigstilt i 2020, er Diakonveien Omsorg+ (lenke). Arbeidet med forprosjekt for nytt høgskolebygg, som etter planen skal stå ferdig til høsten 2024 er igangsatt.

En oppdatert oversikt over de ulike delprosjektene i DH, felles satsinger og større utviklingsprosjekter som gjelder hele området og delvis går utenfor selve DH finner her.