Vår diakonale rolle

Ingunn Mosers innsettelse 10. januar 2020 ble markert med et to dagers seminar som samlet representanter fra kommunale, nasjonale eller internasjonale organisasjoner.

Innsettelsen ble en sterk inspirasjon i arbeidet med å stake et kurs i videreutviklingen av Diakonhjemmets rolle og posisjon.

Les intervjuet med Ingunn Moser etter innsettelsen og seminaret

 

Et nytt diakonifaglig råd opprettet

Diakonifaglig råd ble opprettet på forsommeren 2020 og hadde sitt første møte i oktober.

Rådet skal være en ressurs for administrerende direktør/forstander i spørsmål knyttet til diakoni, diakonal virksomhet og institusjonens diakonale og teologiske profil.

Arbeidet med Diakonhjemmets diakonale verdigrunnlag vil både romme og forme spennet i Diakonhjemmets virksomheter og dagens samfunn fordi Diakonhjemmet har fått nye virksomheter med ulike tradisjoner og er på nye steder i landet. Rådet skal også kunne støtte opp under virksomhetenes egen refleksjon om og arbeid med diakoni, identitet, profil og kulturbygging.

Rådet er bredt sammensatt med medlemmer fra Diakonhjemmets ulike virksomheter, to studenter og to representanter fra kirken.


Medlemmer i Diakonifaglig råd

Medlemmene er oppnevnt for tre år.

 • Annette Leis-Peters, professor ved senter for diakoni og profesjonell praksis, VID vitenskapelige høgskole (leder av Diakonifaglig råd)
 • Ingunn Moser, administrerende direktør/forstander, Diakonhjemmet
 • Hilde Lausund, studieleder Helsefag, VID vitenskapelige høgskole
 • Jarl Bøhler, sykehusprest, Diakonhjemmet sykehus
 • Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg, spesialrådgiver, Diakonhjemmet Omsorg
 • Gudmund Wisløff, sykehusdiakon, Diakonhjemmet sykehus
 • Anita Glittum, daglig leder for Sagenehjemmet, Diakonhjemmet Omsorg
 • Sondre Hofstad, student i sosialt arbeid, VID vitenskapelige høgskole
 • Manuela Ramin-Osmundsen, leder for kommunikasjon og samfunnskontakt, Diakonhjemmet
 • Eilev Erikstein, prostidiakon i Vest-Telemark
 • Ingun Yri Øystese, diakon og seniorrådgiver for diakoni og samfunnsspørsmål, Oslo bispedømme
 • Lina Nordlie, webredaktør, Diakonhjemmet (sekretær for Diakonifaglig råd)