Virksomhetsområder

Diakonhjemmet eier, driver og utvikler virksomheter og tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning. Nedenfor er resultatene til virksomhetsområdene kommentert. Tallene for 2019 står i parentes.