Årsrapport 2020

Her finner du årsrapport for
Stiftelsen Det norske Diakonhjem
og datterselskap. 

I menyen oppe til høyre finner
du de ulike kapitlene.

Tema for årets meditasjonshefte til advent 2020 var «Èn meter kjærlighet».  22 medarbeidere ved Diakonhjemmets virksomheter ble fotografert på sin arbeidsplass mens de holder en symbolsk juletrelenke på én meter.  

Årsrapport 2020

Her finner du årsrapport for
Stiftelsen Det norske Diakonhjem
og datterselskap. 

I menyen oppe til høyre finner
du de ulike kapitlene.

Pandemien har påvirket Diakonhjemmet i stor grad og virksomhetene har vært i kontinuerlig beredskap siden mars i 2020. Ansatte ved sykehuset, sykehjemmene, hjemmetjenestene, omsorgsboligene, barnehagene og høgskolen har stått i førstelinjen med stort ansvar for å ivareta både menneskers liv og helse og drift som er avgjørende for at samfunnet skal fungere.

Pandemien har gjort at fokus sentreres rundt kjernen; helse, omsorg og utdanning. Samtidig ser en mulighetene samarbeid på tvers av virksomheten gir innenfor forskning, tjenesteutvikling, bruk av ny teknologi, digitalisering og nye samarbeids- og arbeidsformer. Den digitale kompetansen er økt, med bl.a. utvidet bruk av digital pasientoppfølging og digitalisert undervisning. Samhandling, deling og helhetlige tilnærminger på tvers er viktig for å utvikle fremtidens helse og omsorg. Dette er kjernen i strategien til Diakonhjemmet.

Hovedledelsen ved Diakonhjemmet er godt etablert med felles ansvar for helheten. Administrasjonen i stiftelsen er reorganisert, arbeidet med å etablere fellestjenester er godt i gang og det er etablert et felles diakonalfaglig råd.  

Eiendomsutvikling er et viktig virkemiddel for å utvikle virksomhetene ved Diakonhjemmet. I mai 2020 ble reguleringsplanen for Diakonhjemmet hage, et stort utviklings- og utbyggingsprosjekt på eiendommen på Steinerud i Oslo, vedtatt i Oslo Bystyre. Området skal være en utprøvingsarena for fremtidens omsorg og bærekraftige velferd.

Diakonhjemmets økonomiske utvikling er i stor grad en konsekvens av økonomien i virksomhetene, noe som krever god økonomi- og virksomhetsstyring på tvers av Diakonhjemmet. Den økonomiske utviklingen har vært påvirket av pandemien i 2020 og særlig gjelder det sykehuset. Totalt sett er likevel den økonomiske utviklingen tilfredsstillende og gir et godt grunnlag for videre utvikling og vekst.

Lederen har ordet:

– Året da planer ble
endret over natten

2020 var året da verden ble rammet av en pandemi. Mye ble stanset, avlyst, utsatt eller gjennomført på en annen måte. Året ble naturligvis annerledes enn det jeg hadde sett for meg, som nytilsatt administrerende direktør og forstander.

Les mer

Nøkkeltall

3000

2020

Ansatte

3182

MNOK

Omsetning

Diakonhjemmet Omsorg

Mens Norge var stengt startet storsatsing på  hjemmetjenester

Den 1. april startet den nye avtalen med Oslo kommune som gjør at Diakonhjemmet Omsorg Hjemmetjenester nå har 1039 brukere av hjemmesykepleie og praktisk bistand og vokser stadig.

Les mer

VID

115 nye studieplasser og
7 nye stipendiatstillinger

I slutten av mai la Kunnskapsdepartementet fram fordelingen av 4000 nye studieplasser og 250 ekstra rekrutteringsstillinger. VID har fått hele 115 studieplasser og 7 phd stillinger fra høsten 2020, knyttet til helse- og sosialfag.

Les mer

Diakonhjemmet sykehus

- Jeg føler landet
trenger meg

Julie Berntsen er 29 år og jobber med de sykeste koronapasientene på Diakonhjemmet Sykehus. Hun har knapt snakket med samboeren sin på to måneder, men mener likevel at hun har verdens beste jobb.

Les mer