Åpenhetsloven

Det er etablert en overordnet policy som ivaretar virksomhetenes forpliktelser som definert i åpenhetsloven. Det utarbeides en egen redegjørelse som publiseres på våre nettsider.