Studenter, familie og venner festkledd for semesteravslutning på VID:

Virksomhetsområder

Diakonhjemmet eier, driver og utvikler virksomheter og tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning. I menyen finner du kapitlene hvor de ulike virksomhetene er beskrevet.