Jan Mathisen, koordinator for teknisk drift
ved Diakonhjemmet sykehus, får
full oversikt over energiflyt fra
dashbordet i den nye energisentralen

Diakonhjemmet Energisentralen AS 

Diakonhjemmet Energisentralen AS ble etablert i 2019. Aksjene eies 50% av Det norske Diakonhjem og 50% av Diakonhjemmet Sykehus AS.

Energisentralen ble etablert for å ha et helhetlig og bærekraftig energisystem på Diakonhjemmet for både eksisterende og nye bygg som utnytter energioverskudd og fordeler dette på en best mulig måte. Omsetningen var i 2022 14,9 MNOK og selskapet fikk et underskudd på 1,4 MNOK.