I forgrunnen Diakonhjemmet Omsorg +, i bakgrunnen sees Diakonhjemmet sykehus og VID vitenskapelige høgskole

Eiendomsutvikling

Ved Diakonhjemmet skal drift og utvikling av eiendom støtte opp under tjenesteutviklingen i virksomhetsområdene.

Eiendomsstrategien sier at eiendommene til Diakonhjemmet bl.a. skal være virkemiddel for å realisere Diakonhjemmets formål, strategi og mål, og være bærekraftige i vid forstand.

Det arbeides intensivt med å utvikle Diakonhjemmet hage. Området skal være et campusområde for utdanning, et innovasjonsområde for fremtidens helse-, omsorg og velferd, og et godt og levende nærmiljø for de som bor, studerer og arbeider her.