VID vitenskapelige høgskole

Årsregnskapet for VID i 2022 viser et underskudd på 11,3 MNOK (+11,2 MNOK). Egenkapitalen pr. 31.12.2022 er 73,9 MNOK (85,2 MNOK) som gir en egenkapitalandel av totalkapital på 33,6% (36%) og egenkapital som andel av inntektene på 11,2% (14,3%). Eiendelene pr. 31.12.2022 utgjør 220,2 MNOK (236,3 MNOK) hvorav bankinnskudd utgjør 77,1 MNOK (106,4 MNOK) som gjør at høgskolen har god likviditet.  

Per 15.10. 2022 har VID 5791 (5 590) registrerte studenter og 488 årsverk (496). VID har studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø.

Hovedfokuset i 2022 har vært å sikre pedagogisk utvikling, internasjonalisering, ekstern samhandling, campusutvikling og bærekraft. VID har jobbet målrettet for å styrke sin posisjon som Norges tredje største private vitenskapelige høgskole.  

Les med om VID her. 

VID:

Storslått feiring av
VID Stavanger

Med sommerlige temperaturer ute ble det en flott ramme rundt åpningen av ny campus for VID Stavanger. Statsråd Kjersti Toppe stod for den offisielle åpningstalen.

Les mer