Gry Ulvedalen ble ansatt som fagskolens første rektor. 

Fagskolen Diakonova AS 

Fagskolen Diakonova AS ble stiftet i oktober 2021 og eies gjennom et holdingselskap av Diakonhjemmet (50,1%), Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Stiftelsen Diakonova og Ferd AS.

Fagskolens formål er å tilby høyere yrkesfaglig utdanning som gir kvalifisering og kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet, og bidra til å imøtekomme behovet for kvalifisert arbeidskraft i samfunnet. Fagskolen har i 2022 søkt akkreditering hos NOKUT og fått godkjent et første studietilbud i Aktiv omsorg for eldre. Det er videre ansatt rektor og administrativt ansatte. 

Fagskolen har hatt 3 MNOK i kostnader i løpet av året, hvilket tilsvarer det økonomiske resultatet for 2022. Eiendelene i form av bankinnskudd utgjør 9,5 MNOK, av totale eiendeler på 9,8 MNOK. Egenkapitalen er 0,4 MNOK. 

Les mer om Fagskolen Diakonova her.