Anett Bjørhovde startet i september som ny leder av Diakonhjemmet Sykehusapotek. 

Diakonhjemmet Sykehusapotek AS

Diakonhjemmet Sykehusapotek AS har hatt en omsetning på 99,6 MNOK i 2022 (96,1 MNOK) og et overskudd på 0,4 MNOK (0,8 MNOK). Varesalget utgjør 88,0 % av apotekets inntekter, salg av tjenester og andre inntekter utgjør 12,0%.

Apoteket har i 2022 vært engasjert i forskningsprosjekter og i undervisning av helsepersonell, studenter og pasienter samt arbeidet kontinuerlig med å videreutvikle klinisk farmasifeltet.  

Les mer om Diakonhjemmet Sykehusapotek her.