Glimt fra
2022

Her har vi samlet noen
høydepunkter fra de ulike
virksomhetene i 2022. 

VID åpnet Norges første høyskoleutdanning for studenter med utviklingshemming – Lea Nordvik Juriks og Lars Jakob Lundh er klare for å ta fatt på studiene.

Glimt fra
2022

Her har vi samlet noen
høydepunkter fra de ulike
virksomhetene i 2022. 

Diakonhjemmet Sykehusapotek

Har sjelden lest
en bedre avhandling

Sykehusapotekansatt og klinisk farmasøyt Lisbeth Damlien Nymoen, forsvarte den 13. oktober sin avhandling om faktorer som vekker bekymring vedrørende legemiddelrelaterte innleggelser ved akuttmottaket på Diakonhjemmet Sykehus. Avhandlingen viser blant annet at 1 av 5 innleggelser kan relateres til legemidler.

Les mer

VID:

Ny, toppmoderne
campus i Bergen

Januar 2022 åpnet VID sin splitter nye campus i Bergen. Historiske omgivelser, toppmoderne fasiliteter og gode faglige møteplasser er bare noe av det studentene nå opplever etter at VID ble samlokalisert på Haraldsplass i Bergen.

Les mer

Diakonhjemmet sykehus: 

Svært gode tilbake-meldinger til Senter
for kreftbehandling

61 pasienter som får kreftbehandling ved sykehuset har svart på en brukerundersøkelse, nesten alle er i svært stor og i stor grad fornøyd med behandlingen.

Les mer

Diakonhjemmet Stiftelse: 

Sang – den vakreste julegaven?

I en verden som mange opplever utfordrende og bekymringsfull kunne vi gjerne har valgt et alvorlig tema for årets adventshefte 2022. I stedet har vi valgt å løfte fram sang, og vise hvordan sang brukes i Diakonhjemmets ulike virksomheter.

Les mer

Diakonhjemmet Omsorg:

Ny adm. direktør i Diakonhjemmet Omsorg

Tove Kreppen Jørgensen er ansatt som administrerende direktør i Diakonhjemmet Omsorg. Hun kommer fra stillingen som kommunalsjef for helse og mestring i Ås kommune og tiltrer over nyttår.

Les mer

VID: 

Nå går det et tog

Det har vært en trist og alvorstung helg. Etter 25. juni bør flere av oss komme oss opp av sofaen. De fleste av oss er streite. Nå ropes vårt navn opp over høyttaleren. Nå går det et tog.

Les mer

Diakonhjemmet sykehus: 

Sykehuset er tildelt midler til 8 forskningsprosjekter

16. desember vedtok styret i Helse Sør-Øst RHF (HSØ)  tildeling av regionale, konkurranseutsatte forskningsmidler for 2023. Utrolig nok fikk åtte av sykehusets søknader støtte.

Les mer

Diakonhjemmet Stiftelse og VID:

Stortingets helse- og omsorgskomite besøkte Diakonhjemmet og VID

En engasjert helse- og omsorgskomite møtte en like engasjert ledelse og representanter fra tillitsvalgte i dag på Diakonhjemmet i Oslo.

Les mer

Fagskolen Diakonova: 

Integrasjon av flyktninger
i høyere yrkesfaglig utdanning

Den nye Fagskolen Diakonova, med rektor Gry Ulvedalen i spissen, har blitt tildelt to millioner kroner i prosjektmidler for å utvikle modulbasert høyere yrkesfaglig utdanning for flyktninger.

Les mer

Diakonhjemmet sykehus: 

REMEDY åpnet 20. mai

Fredag 20. mai markerte vi åpningen av REMEDY – Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer. 

Les mer

VID: 

VID får 11,9 millioner til å forske på medborgerskap

Hvordan kan man undervise om medborgerskap når elevene i klasserommet kanskje ikke engang ser på seg selv som norske? VID har fått støtte fra Forskningsrådet til å undersøke hvordan elever undervises i medborgerskap, både i dag og historisk.

Les mer

Diakonhjemmet Omsorg:

Diakonhjemmet omsorg overtar Hovseterhjemmet

Oslo største sykehjem blir fra 1. oktober 2022 driftet av Diakonhjemmet omsorg. Avtalen er på 7 år med mulighet for 1+1 års forlengelse.

Les mer

Diakonhjemmet Sykehusapotek: 

Anett Bjørhovde ny leder
av Sykehusapoteket

Fra 26. september skal Anett Bjørhovde (46) lede videre-utviklingen av Diakonhjemmet Sykehusapotek. Spennende oppgaver står i kø for å nå målet om å bli en foretrukket samarbeidspartner og et ettertraktet kompetansemiljø innenfor legemiddelområdet.

Les mer

Diakonhjemmet sykehus:

Imponerende engasjement
for årets TV-aksjon

I september tok Diakonhjemmet sykehus og Oslo universitetssykehus initiativet til en uhøytidelig konkurranse om å bli landets mest engasjerte. Hvem samlet inn mest til Leger Uten Grenser?

Les mer

VID: 

Ferske studenter på
historisk utdanning

Fem spente studenter ble møtt av både presse og politikere da VID åpnet Norges første høyskoleutdanning for studenter med utviklingshemming.

Les mer

Diakonhjemmet Stiftelse: 

Ny videregående skole
på Diakonhjemmet

Diakonhjemmet vant konkurransen om forprosjekt for å bygge en ny videregående skole med helse- og oppvekstfag i Oslo. Skolen med 810 elever skal drives av Oslo kommune, og allerede til høsten starter arbeidet med å utvikle planene videre gjennom forprosjektet.

Les mer

VID: 

Storslått feiring av
VID Stavanger

Med sommerlige temperaturer ute ble det en flott ramme rundt åpningen av ny campus for VID Stavanger. Statsråd Kjersti Toppe stod for den offisielle åpningstalen.

Les mer