Diakonhjemmet Omsorg AS

Diakonhjemmet Omsorg driver følgende virksomheter: Ammerudlunden, Nordberghjemmet og Sagenehjemmet sykehjem, Omsorg+-boliger, hjemmesykepleie, to barnehager og barneverntjenester. Driften ved Hovseterhjemmet ble overtatt 01.10.22. 

Diakonhjemmet Omsorg AS hadde i 2022 en omsetning på 418,5 MNOK (354,6 MNOK). Årsresultatet 2022 for selskapet er et underskudd på 38,1 MNOK (-13,0 MNOK). Selskapet har ikke tilfredsstillende lønnsomhet. Styret har fulgt opp økonomien i selskapet tett gjennom hele året og gjort omstillingsvedtak og iverksatt organisasjonsmessige endringer for å sikre økonomisk bærekraft. Selskapet ble oppkapitalisert av eier og per 31.12.2022 har selskapet en egenkapital på 30,5 MNOK (39,9 MNOK). Kontantstrømmen var 16,2 MNOK.  

Les mer om Diakomhjemmet Omsorg her. 

Diakonhjemmet Omsorg:

Diakonhjemmet omsorg overtar Hovseterhjemmet

Oslo største sykehjem blir fra 1. oktober 2022 driftet av Diakonhjemmet omsorg. Avtalen er på 7 år med mulighet for 1+1 års forlengelse.

Les mer