Dues Vei Omsorg AS

Diakonhjemmet eier sammen med NMS Eiendommer AS Dues vei Omsorg AS, med eierandeler på hhv. 75% og 25%.

Etablering av Diakonhjemmet i Stavangerregionen svarer på kommunale behov så vel som utviklingsbehov i VID og i Diakonhjemmet Omsorg, samt ønsker om diakonal tilstedeværelse og ideell vekst i regionen. Aktiviteten i selskapet er knyttet til drift av dagens eiendomsmasse og regulering av tomten. Resultatet viser et underskudd på 4,7 MNOK. Selskapet må oppkapitaliseres og egenkapitalen var 1,2 MNOK per. 31.12.22.