Eierstruktur, organisering
og forretningsmodell  

Det norske Diakonhjem er en ideell, diakonal stiftelse med omfattende virksomhet innenfor utdanning, helse og omsorg og er organisert med hel- og deleide virksomheter i separate aksjeselskaper i tillegg til aktiviteten i morselskapet (stiftelsen). 

Diakonhjemmet Omsorg AS drifter og utvikler tilbud innenfor eldreomsorg og barn/familie. 

Diakonhjemmet sykehus AS er et lokalsykehus i Oslo. Sykehuset mottar pasienter fra hele helseregionen innenfor revmamedisin, revmakirurgi og psykofarmakologi og har nasjonal kompetanse innenfor revmatologisk rehabilitering. Sykehuset har en omfattende forskningsaktivitet. 

Diakonhjemmet Sykehusapotek AS er et kompetanse- og foregangsapotek blant annet innenfor klinisk farmakologi og kommunikasjon om legemidler. 

VID vitenskapelige høgskole AS har studietilbud og forskning innenfor helse- og sosialfag, diakoni, teologi og ledelsesfag, og kultur- og religionsstudier på alle nivåer fra bachelor til ph.d. VID har campus i Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø. 

Fagskolen Diakonova AS er en ideell fagskole med studietilbud innenfor helse og omsorg i Oslo og Bergen. 

Stiftelsen Det Norske Diakonhjem eier i hovedsak all eiendom i konsernet og har husleie som sin primære inntektskilde. Videre ligger hoveddelen av eiendomsutviklingen i morselskapet. Det er under planlegging omfattende eiendomsutvikling i Oslo.