Tove Kreppen Jørgensen er <
ansatt som administrerende direktør
i Diakonhjemmet Omsorg.

Ny administrerende direktør
i Diakonhjemmet Omsorg

Tove Kreppen Jørgensen er ansatt som administrerende direktør i Diakonhjemmet Omsorg. Hun kommer fra stillingen som kommunalsjef for helse og mestring i Ås kommune og tiltrer over nyttår.

Diakonhjemmet Omsorg er en ung virksomhet innenfor Diakonhjemmets portefølje. Omsorg har siden 2015 vært i kraftig vekst og har nå om lag 1300 ansatte og en omsetning på ca 500 millioner kroner.

Omfattende ledererfaring

Tove Kreppen Jørgensen er utdannet sykepleier og har omfattende ledererfaring fra virksomheter og tjenester som er svært relevante for videreutviklingen av Diakonhjemmet Omsorg. Hun har ledet hjemmetjenester, sykehjem, et interkommunalt lokalmedisinsk senter, vært divisjonsdirektør i sykehus og områdedirektør i sykehusapotekene. Hun har ledererfaring fra statlige og kommunale virksomheter, og fra spesialisthelsetjenesten. Hun kommer nå fra stillingen som kommunalsjef for helse og mestring i Ås kommune.

– Jeg gleder meg stort til å få mulighet til å gå inn som administrerende direktør i Diakonhjemmet Omsorg. Jeg opplever at Omsorg fortsatt er en relativ ny virksomhet som har posisjonert seg til å dekke oppgaver i hele livsløpet. Omsorg har på kort tid fått en stor betydning for mange innbyggere i Oslo kommune. Jeg er imponert over Omsorg sin anseelse som ideell aktør, sier Tove Kreppen Jørgensen.

– Kombinasjon av Diakonhjemmets verdigrunnlag og samfunnsoppdrag i en tid med enorme behov for omsorgstjenester, gjør meg ydmyk for oppgavene. Samtidig gleder jeg meg til å jobbe sammen med mange gode ledere og medarbeidere. Min bakgrunn og bredde fra offentlig sektor tenker jeg vil komplettere virksomhetenes kompetanse, avslutter hun.


Bærekraftig utvikling av tjenestene

Stillingsutlysningen la vekt på at administrerende direktør har et helhetlig ansvar for å sikre en bærekraftig utvikling for å kunne levere stabile, nyskapende og brukerorienterte omsorgstjenester. Ny administrerende direktør skal bidra til å identifisere og utnytte synergier på tvers av Diakonhjemmets virksomheter, bygge effektive strukturer og konsolidere tjenesteområdene i egen virksomhet.

– Tove Kreppen Jørgensen har en solid ledererfaring og beskrives som en dreven og trygg leder. Hun har hatt ansvar for drift og utvikling av virksomheter som dekker bredden av omsorgs portefølje. Hun har meget god kjennskap til grensesnittet mellom nivåene og sektorene i tjenestene, hvilket jeg tror er nødvendig for å lykkes som leder i Omsorg, sier styreleder i Diakonhjemmet Omsorg, Ingunn Moser.

– Med det som erfaringsbakgrunn har jeg spesielt likt at Tove motiveres av å komme til en organisasjon der det meste finnes i en og samme struktur. Gjennom rekrutteringsprosessen har jeg hatt spennende samtaler med Tove om betydningen av at Omsorg trekker på større fagmiljøer innenfor helse, utdanning, forskning og legemiddelhåndtering, fortsetter styrelederen.

– Tove Kreppen Jørgensen beskrives som jordnær, hyggelig og en som bryr seg om sine medarbeidere. Vi i Diakonhjemmet ser frem til å bli bedre kjent med Tove, og ønsker henne en varm og hjertelig velkomst til oss på nyåret, avslutter Ingunn Moser.