Lederne for virksomhetene: fra venstre: Ragnhild Holtskog, Diakonhjememt Sykehusapotek, Helle Dorothea Gjetrang, Diakonhjemmmet Omsorg, Bård Mæland, VID, Ingunn Moser, Diakonhjemmet Stiftelse og Anders Mohn Frafjord, Diakonhjemmet sykehus.  

Eierstruktur

Diakonhjemmet er organisert som en stiftelse med et ideelt formål og virksomheter organisert som ideelle
aksjeselskap. Virksomhetene har kompetansebaserte styrer.

Stiftelsen er eier av:

  • Diakonhjemmet sykehus AS
  • Diakonhjemmet Omsorg AS,
  • Diakonhjemmet sykehusapotek AS
  • VID vitenskapelige høgskole AS (majoritetseier med 54,6 prosent eierskap)
  • Fagskolen Diakonova AS (majoritetseier med 50,1 prosent eierskap)
  • Samfunnsbygg Holding AS (majoritetseier med 75 prosent eierskap)
  • Diakonhjemmet Energisentral AS (eies av stiftelsen og sykehuset med 50 prosent eierandel hver)   

Styret for Det norske Diakonhjem er generalforsamling for Diakonhjemmets underliggende aksjeselskaper. Styret har den overordnede myndigheten og utgjør den øverste ledelsen av Diakonhjemmet. Styret skal sørge for at Diakonhjemmet drives i samsvar med dens grunnlag og formål, slik dette kommer til uttrykk i vedtektene. Styret skal føre et overordnet tilsyn med virksomhetene i datterselskapene, og sørge for at de ulike virksomhetene arbeider mot samme overordnet mål.

Kart eierandel – oppdatert pr 01.04.21.