Foto: Colourbox

Sosial bærekraft

Diakonhjemmet bidrar konkret til sosial bærekraft ved å realisere sitt sosiale formål for fellesskapets beste.

Konkret og utover å levere tjenester som samfunnet etterspør, lager virksomhetene og stiftelsen rom for tjenesteutvikling, tilbud og aktiviteter for de som ellers faller mellom stoler. Sommeren 2021 definerte Diakonhjemmet, etter forslag fra Diakonifaglig råd, arbeidet mot rasisme og diskriminering som et langsiktig og nødvendig satsningsområde.

I 2022 skal Diakonhjemmet arbeide for å sette aktiviteter og tjenesteutførelse i en større sammenheng, utvikle konkrete målindikator som bidrar til å følge med på om og hvordan vi realiserer ambisjoner definert i Strategiplanen. De vil være med på å tydeliggjøre hvilken institusjon vi skal være, hvilken rolle Stiftelsen og virksomhetene spiller for å påvirke menneskers livskvalitet.