Ingunn Moser er styreleder i Fagskolen Diakonova Holding AS – som eier fagskolen. 

Fagskolen Diakonova AS

I oktober 2021 ble Fagskolen Diakonova AS stiftet. Fagskolen eies av et holdingselskap hvor Diakonhjemmet, Haraldsplass Diakonale Stiftelse, Stiftelsen Diakonova og Ferd AS har eierandeler.

Fagskolen er verdibasert og diakonalt forankret, med en livssynsåpen tilnærming. Fagskolens formål er å tilby høyere yrkesfaglig utdanning som gir kvalifisering og kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet, og bidra til å imøtekomme behovet for kvalifisert arbeidskraft i samfunnet.

Fagskolen har hatt 17 786 kroner i kostnader som er tilsvarende det økonomiske resultatet for 2021. Eiendelene i form av bankinnskudd utgjør 3 468 260 kroner, egenkapitalen er 3 368 260 kroner.   

Her kan du lese mer om fagskolen.