I forgrunnen Diakonhjemmet Omsorg +, i bakgrunnen sees Diakonhjemmet sykehus og VID vitenskapelige høgskole

Et virkemiddel for å realisere Diakonhjemmets formål

Eiendommene er virkemiddel for å realisere formålet. 

Det norske Diakonhjem kjøpte Steinerud gård på Vinderen i 1893. Eiendommen ble et hjem for tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning, og har gitt et solid fundament for utvikling av Diakonhjemmet.

Diakonhjemmet har vedtatt en eiendomsstrategi i Hovedstyret 27.01.21. Eiendomsstrategien legger til rette for at Diakonhjemmets eiendommer kan fungere som et virkemiddel for å realisere Diakonhjemmets formål, strategi og mål, der kjernevirksomheten er tjenestene som ytes innfor helse, omsorg og utdanning. Målet er å fremme samarbeid, samhandling, helhetlige tilnærminger og nytenking for morgendagens omsorg og velferd.

Eiendommene skal være:

  • Bærekraftig i vid forstand
  • Tilrettelagt for, ivareta og prioritere egne virksomheters utviklings- og vekstbehov
  • Utviklet i en kontekst som fremmer samarbeid, samhandling, helhetlige tilnærminger og nytenking for morgendagens omsorg og velferd
  • Magnet, tiltrekke seg medarbeidere, frivillige og samarbeidspartnere og være attraktiv som arbeidssted, studiested, for samarbeidspartnere og andre aktører.

Det er etablert et prosjekt med mandat for å utarbeide en overordnet plan for gjennomføringen av eiendomsutvikling ved Diakonhjemmet.

En oppdatert oversikt over de ulike delprosjektene i Diakonhjemmet hage (DH), felles satsinger og større utviklingsprosjekter som gjelder hele området og delvis går utenfor selve DH, finnes her: https://www.diakonhjemmethage.no/om-diakonhjemmet-hage