Jan Mathisen, koordinator for teknisk drift
ved Diakonhjemmet sykehus, får
full oversikt over energiflyt fra
dashbordet i den nye energisentralen

Annet eierskap

Diakonhjemmet Energisentral AS

Diakonhjemmet Energisentral AS ble etablert i 2019. Aksjene eies 50% av Det norske Diakonhjem og 50% av Diakonhjemmet Sykehus AS. Energisentralen ble etablert for å ha et helhetlig og bærekraftig energisystem på Diakonhjemmet, for både eksisterende og nye bygg som utnytter energioverskudd og fordeler dette på en best mulig måte. Selskapets drift med produksjon av nærvarme og nærkjøling startet opp etter sommeren, etter en utfordrende start med flere teknisk uhell som medførte et underskudd i selskapet. Omsetningen var i 2021 10 MNOK og selskapet fikk et underskudd på 1,7 MNOK.

 

Gammel Nok AS

Diakonhjemmet kjøpte i oktober 2020 10% av aksjene i den sosiale entreprenøren Gammel Nok. Investeringen er et ledd i satsingen på å utvikle morgendagens omsorgstjenester i partnerskap med andre. Gammel Nok leverer bemanningsløsninger som gir seniorer med kapasitet og arbeidslyst anledning til å arbeide.