Solceller på taket av Diakonveien Omsorg+ – som stod ferdig i november 2020.

Bærekraft i vid forstand

Bærekraft i vid forstand og vern om skaperverket kjennetegner, den helhetlige paraplyen for den kirkelige og ideelle samfunnsaktør Diakonhjemmet skal være.

Diakonhjemmet skal være en pådriver for bærekraft i vid forstand gjennom nytenking og nyskaping, utprøving av helhetlige konsepter for morgendagens omsorg og velferd.

Sosial bærekraft setter rammer for det sosiale livet på området til Diakonhjemmet med integrerte løsninger, deltagelse og tilgjengelighet for alle i vid forstand.

Diakonhjemmets ulike virksomheter, sykehus, sykehus apotek, VID vitenskapelige høgskole, omsorg og stiftelsesadministrasjon er samlet sett med på å realisere vårt formål.