VID vitenskapelige høgskole

Årsregnskapet for VID i 2021 viser et overskudd på 11,2 MNOK (28,4 MNOK). Egenkapitalen pr. 31.12.2021 er 85,2 MNOK (74,0 MNOK) som gir en egenkapitalandel av totalkapital på 36% (39,2%) og egenkapital som andel av inntektene på 14,3% (14%). Eiendelene pr. 31.12.2021 utgjør 236,3 MNOK (188,8 MNOK) hvorav bankinnskudd utgjør 106,4 (MNOK 78,9 MNOK) som gjør at høgskolen har god likviditet.

Per oktober 2021 har VID 5 590 (5 290) registrerte studenter og antall årsverk er 490 (445). VID har studiesteder i Oslo, Bergen, Stavanger, Sandnes og Tromsø.

Hovedfokuset i 2021 har vært å sikre pedagogisk utvikling, internasjonalisering, ekstern samhandling, campusutvikling og bærekraft. Selv om 2021 var preget av et år med uforutsette utfordringer som følge av pandemien, har VID jobbet målrettet for å styrke sin posisjon som Norges tredje største private vitenskapelige høgskole.

VID har i 2021 hatt en positiv utvikling innenfor studentopptak og studiepoengproduksjonen, men en reduksjon i antall uteksaminerte studenter. Andel ansatte med førstekompetanse og toppkompetanse har steget i 2021. Samtidig er det stor aldersavgang av toppkompetente. Det å sikre tilstrekkelig andel førstekompetente og toppkompetente ansatte er derfor fortsatt en av de største utfordringene for høgskolens videre utvikling.

VID vitenskapelige høgskole

Høytidelig åpning av  studiested Sandvika


Det var høytidsstemning da rektor ved VID, Bård Mæland, og ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog, ønsket velkommen til nye VID studiested Sandvika i dag. Statsråd Henrik Asheim stilte for å gratulere ferske studenter med studieplass i hans hjemkommune.

Les mer her

VID vitenskapelige høgskole

Aleksandra Sæheim ved er kåret til årets nettpedagog

Høyskolelektor Aleksandra Sæheim ved VID vitenskapelige høgskole er tildelt prisen «Årets nettpedagog» for sin bruk av læringsteknologi.

Les mer her