Glimt fra 2021

Her har vi samlet noen høyde-
punkter fra de ulike
virksomhetene i 2021. 

Pandemien satte også sitt preg på 2021 – så mange arrangementer og samlinger måtte gjennomføres digitalt. 

Glimt fra 2021

Her har vi samlet noen høyde-
punkter fra de ulike
virksomhetene i 2021. 

VID vitenskapelige høgskole: 

Høytidelig åpning av studiested Sandvika

Det var høytidsstemning da rektor ved VID, Bård Mæland, og ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog, ønsket velkommen til nye VID studiested Sandvika i dag. Statsråd Henrik Asheim stilte for å gratulere ferske studenter med studieplass i hans hjemkommune.

Les mer

Diakonhjemmet Omsorg:

Her er de 16 første sertifiserte Sonas gruppeledere i Norge

Det ble en stor dag på Sagenehjemmet 30. november - de første  Sonas gruppeledere i Norge fikk sin sertifisering, og det av selve grunnleggeren, søster Mary Threadgold fra Irland.

Les mer

Diakonhjemmet sykehus: 

Storsatsning på forskning innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer

I konkurranse med mange sterke forskningsmiljøer i Norge, har Forskningsrådet tildelt Diakonhjemmet sykehus inntil 128 millioner kroner for å opprette et forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelett-sykdommer. Denne forskningssatsningen vil gi bedre behandling for en stor pasientgruppe. 

Les mer

Diakonhjemmet Stiftelse: 

Ny satsning på fagskole-utdanning innenfor helse og omsorg

Fagskolen Diakonova ble opprettet i oktober 2021 med mål om å kvalifisere flere til helse-, omsorg- og velferds-tjenester. Fagskolen vil ha en diakonal og
inkluderende profil.

Les mer

VID vitenskapelige høgskole: 

Aleksandra Sæheim er kåret til årets nettpedagog

Høyskolelektor Aleksandra Sæheim ved VID vitenskapelige høgskole er tildelt prisen «Årets nettpedagog» for sin bruk av læringsteknologi.

Les mer

Diakonhjemmet sykehus:

Nyskapende behandling av eldre psykisk syke

Tenk deg at du er gammel, har alvorlig psykiatrisk sykdom og flere somatiske sykdommer, samtidig. Da trenger du eksperter fra flere sykehusavdelinger og fra ulike deler av primærhelsetjenesten, samtidig. 

Les mer

Diakonhjemmet Stiftelse: 

Diakonhjemmet ønsker å utvikle omsorgstjenester
i Stavanger

Diakonhjemmet har kjøpt eiendommen Domkirkens sykehjem av Stiftelsen Domkirkens sykehjem sammen med Det Norske Misjonsselskap (NMS). Diakonhjemmet er også invitert til å samarbeide med Stiftelsen Domkirkens Sykehjem i utviklingen av Bispehagen som skal etableres i den gamle Bispeboligen. Med dette ønsker Diakonhjemmet å starte en langsiktig satsning på utvikling av omsorgstjenester i Stavanger kommune.

Les mer

VID vitenskapelige høgskole: 

Storslått åpning av sykepleiestudiet ved
VID Sandnessjøen

Åpningen av studiet fant sted i kantina ved Sandnessjøen videregående skole, med inviterte prominente gjester. Fra talerstolen fikk de 35 studentene både personlige betroelser og velmenende råd.

Les mer

Diakonhjemmet Omsorg:

Første fosterhjems-gudstjeneste

En fosterhjemsgudstjeneste, den første av sitt slag - om barn i krevende livssituasjoner, fant sted i Kampen kirke 17. oktober. Det ble innhold av barneteater, men også av alvor - hvor historier ble delt, om håp og kjærligheten som kan være tykkere enn både vann og blod.

Les mer

Diakonhjemmet Stiftelse: 

Norway Health Tech inngår innovasjonssamarbeid med Diakonhjemmet

Stiftelsen Diakonhjemmet og Norway Health Tech har inngått en strategisk samarbeidsavtale. Målet er å knytte Diakonhjemmets studenter og driftsorganisasjoner tettere til næringen for å utvikle fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Les mer

Diakonhjemmet sykehus: 

EU-midler til Senter for psykofarmakologi

Som 1 av 5 norske forskningsmiljøer, ble Senter for psykofarmakologi nylig tildelt midler fra EUs forskningsprogram innen persontilpasset medisin (ERAPerMed).

Les mer

Diakonhjemmet Stiftelse:

En samtale om
Maria – Mariam

«Jeg håper rikdommen i dette meditasjonsheftet gir inspirasjon til å snakke sammen om tro, til å tørre å møte andres tro, og kanskje også bli bedre kjent med egen tro og trostradisjon.»

Les mer

Diakonhjemmet:

En uke for inspirasjon!

Den 23. til 28. november samlet Diakonhjemmet sykehus, Diakonhjemmet sykehusapotek, Diakonhjemmet Omsorg, VID vitenskapelige høgskole og utviklingsprosjektet Diakonhjemmet hage for å skape en felles delingsarena for å oppdage, lære og la seg inspirere av hverandre.

Les mer