Diakonhjemmet Omsorg AS

Fra 1.1.2020 har Diakonhjemmet Omsorg (DO) samlet sine virksomheter i ett aksjeselskap som driver følgende virksomheter: Ammerudlunden, Nordberghjemmet og Sagenehjemmet sykehjem, to barnehager, samtalesenter, hjemmesykepleie, barneverntjenester og omsorg+- boliger.

Diakonhjemmet Omsorg AS hadde i 2021 en omsetning på 355 MNOK (306 MNOK). Årsresultatet 2021 for selskapet viser et underskudd på 13,0 MNOK (-5,4 MNOK). Per 31.12.2021 har selskapet en egenkapital på 39,9 MNOK (52,9) og egenkapitalandel av totalkapital på 20%. Kontantstrømmen er - 19 MNOK, justert for til gode koronarefusjon negativ -15 MNOK.  Likviditeten anses som akseptabel hensyntatt ubenyttet trekkrettighet på 10 MNOK.

Underskuddet 2021 skyldes i hovedsak at enkelte av virksomhetsområdene er under oppbygging og foreløpig ikke i økonomisk balanse. Omsorg har hatt en kraftig vekst de senere årene og det planlegges for videre vekst.

Diakonhjemmet Omsorg:

Her er de 16 første sertifiserte Sonas gruppeledere i Norge

Det ble en stor dag på Sagenehjemmet 30. november - de første  Sonas gruppeledere i Norge fikk sin sertifisering, og det av selve grunnleggeren, søster Mary Threadgold fra Irland.

Les mer her