Diakonhjemmet Sykehusapotek AS

Diakonhjemmet Sykehusapotek AS har hatt en omsetning på 96,1 MNOK i 2021 (88,0 MNOK) og et overskudd på 0,8 MNOK (0,2 MNOK). Totalomsetningen har økt med 9,2 % sammenlignet med fjoråret. Varesalget utgjør 87,0 % av apotekets inntekter, salg av tjenester og andre inntekter utgjør 13,0%.

På tross av koronapandemien har både aktivitet og inntjening økt sammenlignet med 2020. Dette skyldes økt salg av varer og tjenester og bedre lønnsomhet på varesalget.

Mange tilfeller av legemiddelmangel i Norge har medført at apoteket har brukt mye ressurser på å finne alternativer, slik at pasienter har blitt påvirket i minst mulig grad. Apoteket har i 2021 vært engasjert i forskningsprosjekter og i undervisning av helsepersonell, studenter og pasienter samt arbeidet kontinuerlig med å videreutvikle klinisk farmasifeltet i samarbeid med blant andre Diakonhjemmet sykehus.