Statsråd Henrik Asheim, rektor ved VID, Bård Mæland og ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog. 


Høytidelig åpning av  studiested Sandvika

Det var høytidsstemning da rektor ved VID, Bård Mæland, og ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog, ønsket velkommen til nye VID studiested Sandvika i dag. Statsråd Henrik Asheim stilte for å gratulere ferske studenter med studieplass i hans hjemkommune.

– Dere har valgt et studie som det er vanskelig å komme inn på, og som er et krevende studie. Vi har også et veldig stort behov for flinke vernepleiere og sykepleiere i fremtida. Vi trenger deres både kloke hoder, den kompetansen dere får her og også den omsorgen når vi skal videreutvikle en helsetjeneste med pasientene i sentrum.

Rektor ved VID, Bård Mæland, ønsket velkommen til en historisk dag:

– Vi er veldig glad og stolt over å være her vi er i dag. Dere studenter søkte dere til to studieprogram som topper opptaket til VID i år, nemlig bachelor i vernepleie og bachelor i sykepleie.

Selv om det var en nasjonal nedgang på 1,6 prosent på søkertallene til sykepleierutdanningene i år, opplevde VID en økning på denne utdanningen. Her i Sandvika er det 23 førsteprioritetssøkere til hver av studieplassene for deltid vernepleie. Det betyr at studiet ligger på 2. plass i den nasjonale oversikten. Deltidsutdanningen i sykepleie i Sandvika ligger på 11. plass.

Studentbyen Bærum

Rektor Bård Mæland rettet også en takk til Bærum kommune for det tette og nære samarbeidet med Bærum kommune. Samarbeidet med Bærum kommune bygger på en felles visjon om å skape gode utdanninger og nyskapende kunnskapsutvikling som kan gi gode tjenester til innbyggerne i Bærum kommune.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog ønsket studentene velkommen til byen – en by og en kommune som er under utvikling.

– Det skal være liv og røre i byen vår, og det skal være mange studenter her.

Ordføreren avsluttet med å ønske studentene lykke til, og viste til statsrådens ord:

– Det er viktig å ta studiene seriøst, men det er også viktig å ha det gøy. Bli kjent med dem du studerer med. Inviter andre med og vær den som sørger for at ingen blir stående alene. Husk at det er dere som i fellesskap skaper kulturen på høyskolen. Lykke til med viktige og spennende studier!