Diakonhjemmet bygger
felles energisentral

Diakonhjemmet bygger nå en felles energisentral der geovarme og gjenbruk av overskuddsvarme fra sykehuset skal gjøre nye energigjerrige bygg tilnærmet selvforsynt med energi til varme /kjøling.

Målet med den sentrale energisentralen er å bygge et helhetlig energisystem for både eksisterende og nye bygg som utnytter energioverskudd og fordeler dette på en best mulig måte. Det betyr at man – som supplement til fjernvarme – blant annet skal bruke isvannsmaskiner som varmepumper om vinteren, supplere energiopptak fra brønnpark med tørrkjølere på milde dager i fyringssesongen, og supplere kjøling fra isvannsmaskiner med frikjøling mot brønnpark om sommeren. Prosjektet gjøres i samarbeid med EVOTEC og SIHH, og har mottatt utredningsstøtte fra ENOVA.

Skal bygge et helt nytt nabolag

En kort gåtur ovenfor Majorstuen ligger Steinerud, det historiske området som har vært utgangspunktet for Diakonhjemmets virksomhet i snart 130 år. I løpet av de neste årene vil utbyggingsprosjektet Diakonhjemmet hage ta form på dette stedet.

Første byggetrinn er allerede i gang - 124 Omsorg+-leiligheter - som skal stå ferdig i september 2020. Under dette bygget er det 46 geovarme-brønner på 300 meter som i disse dager kobles til energisentralen. Her har vi klart å øke miljøambisjonene i samarbeid med Oslo kommune. 

Diakonhjemmet hage er et enormt løft som handler om både utbygging og utvikling - vi ønsker å utvikle bærekraftig omsorg – sosialt, økonomisk og økologisk. Fra før har vi på den 130 mål store eiendommen sykehus, apotek, VID vitenskapelige høyskole, boliger, barnehager, og omsorgstjenester.

Alle de kommende byggene skal miljøsertifiseres etter BREEAM-NOR standard, i tillegg skal hele utbyggingen skal bærekraftsertifiseres etter BREEAM Communities – og dette er Norges største utbyggingsprosjekt som sertifiseres etter denne standarden. Arbeidet med energisentralen er en direkte oppfølging av denne sertifiseringen.

Første del av BREEM Communities sertifiseringen er gjennomført med toppkarakter!

Gjennom sårbarhets- og mulighetsanalyser ser vi ikke bare på energiforbruk og CO2-utslipp. Det jobbes med blant annet tiltak mot ensomhet hos eldre, smarte avfalls-
løsninger, grønne korridorer og økologisk mangfold.

Ser på energipotensial i inneklima

I samarbeid med SINTEF og Arbeidstil-synet er vi i gang med å se på utfordringer knyttet til inneklima og lav luftfuktighet.

Målet er et sunnere og mer komfortabelt inneklima enn hva som er vanlig ved norske helseinstitusjoner. Ved hjelp av det man kaller verdibalansert ventilasjon, er målet å finne fram til den gunstigste sammensetning av partikler, gasser, karbondioksyd og fuktighet.

Kravene i Tek17 er i dag ikke sesongjusterte – kravene er de samme enten det er 30 pluss eller 20 minus utendørs. Samtidig vet vi at kald luft blir tørr når den varmes opp – men kravene til ventilasjon er de samme.

Klarer dette prosjektet å få fakta på bordet slik at ventilasjons-forskriftene endres – vil dette kunne føre til både store helsegevinster, men også svært store reduksjoner i energibruken. Sykehus og helseinstitusjoner bruker svært mye energi pr kvadratmeter.

Våre simuleringer indikerer at byggets totale energiforbruk vil gå ned med over 15 % hvis vi senker antall luftutvekslinger ned til de mengdene som er anbefalt for ny Europeisk norm.