Dialog samtalesenter

Dialog samtalesenter tilbyr parterapi, familieterapi, psykologtjenester og studentterapi, sistnevnte gjennom en avtale med VID Oslo. Dialog har tilbud for rusavhengighet og aktivitetsledere, eksistensielle samtalegrupper for eldre, og gruppelederopplæring i eksistensielle samtalegrupper for eldre.

Samtalesenteret har 4 stillinger, men deler den ene med VID vitenskapelige høyskole. Enheten hadde i 2019 en omsetning på 2,7 MNOK, mot 2,8 MNOK i 2018. Resultatet viser en netto kostnad på 1,2 MNOK, mens den var 1,4 MNOK i 2018. Studentvelferden hadde en aktivitet på 0,8 MNOK i 2019 mot 1,1 MNOK i 2018.