Omsorg

Diakonhjemmet Omsorg utvikler og bygger opp helse-, sosial- og velferdstjenester som i all hovedsak befinner seg innenfor
primærhelsetjenesten eller det kommunale velferdstilbudet.

Omsorg driver sykehjemmene Sagenehjemmet og Nordberghjemmet, i tillegg til Ammerudlunden sykehjem fra april 2019. Omsorg driver også hjemmetjenester, to barnehager (Borgenveien og Steinerud barnehage), Dialog samtalesenter, samt flere utviklings- og samarbeidsprosjekter.

Det ble i 2019 besluttet å samle all omsorgsvirksomhet i selskapet Diakonhjemmet Omsorg AS. Deler av virksomheten har i 2019 vært en del av morselskapet/stiftelsesadministrasjonen, og deler har vært selvstendige aksjeselskaper. Hjemmetjenesten virksomhetsoverdras først fra 1.4.2020, de andre enhetene er fusjonert og virksomhetsoverdratt fra 1.1.2020.

Diakonhjemmet Omsorg AS

Nordberghjemmet AS skiftet i april 2019 navn til Diakonhjemmet Omsorg AS. Nordberghjemmet og Ammerudlunden sykehjem ble to enheter under selskapet fra samme tidspunkt.

Nordberghjemmet er et sykehjem med beliggenhet i bydel Nordre Aker i Oslo. Nordberghjemmet har 66 plasser. Ammerudlunden er et sykehjem på Ammerud i Oslo. Sykehjemmet har 67 langtidsplasser og 6 plasser for pasienter med multiresistente bakterier. Diakonhjemmet vant anbudskonkurransen for drift av sykehjemmet fra 1.4.2019.

Sykehjemmene drives på oppdrag fra Oslo kommune. Tjenesteytings- og leieavtalene har en varighet på 8 år, der kommunen har opsjon på forlengelse med 1 + 1 år.

Diakonhjemmet Omsorg har 220 fast ansatte. 107 jobber på Nordberghjemmet og 113 på Ammerudlunden.

Årsresultatet for Diakonhjemmet Omsorg AS er 1,0 MNOK. Resultatet i fjor med kun Nordberghjemmet sykehjem var også 1,0 MNOK. Årets kontantstrøm etter investeringer er negativ med 1,4 MNOK. Likviditeten er god. Selskapet hadde per 31.12.2019 en bokført egenkapital på 14,2 MNOK og en egenkapitalandel på 28,3 %.