Barnehagevirksomhet

Barnehagene ved Diakonhjemmet består av Steinerud barnehage og Borgenveien barnehage. Hver barnehage har 4 avdelinger.

Barnehagene gir fortrinnsrett for barn av ansatte og studenter ved Diakonhjemmet og dets datterselskaper, men tar også inn andre barn bosatt i Vestre Aker bydel når det er ledige plasser.

Borgenveien barnehage og Steinerud barnehage har 17 stillinger hver. Barnehagene får tilskudd fra Oslo kommune. Barnehagene hadde en omsetning på 23,2 MNOK, mot 21,8 MNOK i 2018.