Slik så Steinerud Omsorg+ ut da bygget var dekket til deler av vinteren

Slik så Steinerud Omsorg+ ut da det var dekket til under byggingen høsten 2019.

Omsorg+

Diakonhjemmet bygger 124 Omsorg+-leiligheter med et aktivitetssenter som skal driftes av Diakonhjemmet Omsorg.

Driftsavtalen er på 8 (6+2) år. Omsorg+ er første delprosjekt i Diakonhjemmet hage og skal etter planen åpne høsten 2020.