Stiftelsen Kirkens Familievern

Stiftelsen Kirkens Familievern (SKF) organiserer flertallet av de kirkelige familievernkontorene i Norge.

Stiftelsen Det norske Diakonhjem oppnevner flertallet av styremedlemmene i SKF. Styreleder er Helle Gjetrang, direktør i Diakonhjemmet Omsorg AS.