Virksomhetsområder
og øvrig drift

Diakonhjemmet eier, driver og utvikler virksomheter og tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning. Kjernevirksomhets-områdene i Diakonhjemmet er sykehus, omsorg og høgskole.