Helse, miljø og sikkerhet

Diakonhjemmet skal ha en høy standard på helse, miljø og sikkerhet (HMS), og hensynet til HMS skal ivaretas i alle prosesser og aktiviteter.

Diakonhjemmet ønsker at alle selskapene skal være attraktive arbeidsplasser med et utviklende og inkluderende arbeidsmiljø. Bedriftshelsetjenesten har i 2019 bistått virksomhetene i det helsefremmende og forebyggende arbeidet og vært rådgivere i arbeidsmiljøspørsmål.

Personskader

Det er i 2019 totalt registrert ca. 190 skader på ansatte som arbeider i Diakonhjemmets virksomheter.

Flertallet av disse fant sted ved Diakonhjemmet sykehus der det var 186 tilfeller av yrkesrelaterte skader/hendelser (2018: 115). To av disse skadene førte til sykefravær/legebehandling og ble meldt til NAV som mulig yrkesskade/forsikringssak (2018: 11). En av skadene skyldtes slag og spark mot ansatt av utagerende pasient og en var klemskade (ved løft).

Sykefravær

Som IA-bedrift har konsernet over tid utviklet gode rutiner knyttet til oppfølging av sykefravær. Det arbeides med tiltak for å redusere sykefraværet i alle virksomheter.

GRAF INN HER

Sykefravær ved Diakonhjemmets virksomheter

*Stiftelsen, inkl. eiendom og Omsorg uten sykehjemmene.
**Diakonhjemmet Høgskole fra 2013-2015, VID vitenskapelige høgskole fra 2016-2018
*** Nordberghjemmet i 2018. Skriftet navn til Diakonhjemmet Omsorg AS i april 2019 med Ammerudlunden som ny enhet