VID Rogaland samlokaliseres
i Stavanger

Høgskolestyret har tatt en enstemmig beslutning om samlokalisering av VIDs studiesteder i Rogaland. Den samlede vurderingen er at VID vil kunne utvikle seg som en sterkere merkevare for studenter, og en tyngre kunnskapsaktør og samarbeidspartner i rammen av Stavanger som kontekst. Samlokaliseringen vil etter planen skje i 2022.

Styreleder Torger Reve sier at høgskolestyret i VID har tatt en beslutning for fremtiden.

– Stavanger som kunnskapsby og universitetsby, sammen med det unike campusmiljøet som det er mulig å utvikle på Kampen, var utslagsgivende i valg av lokalisering. Her har VID vitenskapelige høgskole mulighet til å utvikle et kunnskaps- og studentmiljø med tydelig verdimessig forankring innen helse- og sosialfag, samtidig som en bygger videre kunnskapen innen i internasjonale relasjoner som VID Stavanger representerer.

Rektor Ingunn Moser er glad for at styret har tatt en endelig beslutning om samlokaliseringen i Rogaland:

– Det har vært en lang prosess for alle involverte. Vi takker alle som har medvirket og vi takker tilbyderne for samarbeidet om utviklingen av campusalternativene. Nå har styret fattet vedtak og vi vender blikket framover mot den nye campusen og konteksten som vi skal skape sammen. Vi skal gjøre vårt for at det blir den best mulige utviklingskonteksten for hele den samlede porteføljen ved VID i Rogaland – og for de tjenestene, fagmiljøene og samfunnsområdene vi utdanner til.

Innstilte på Stavanger

I innstillingen til styret ble det konkludert med at «Stavanger synes å representere den sterkeste posisjonskraften, nasjonalt og internasjonalt, kortsiktig og langsiktig. I tillegg har de tydeligste muligheter for å utvikle en kunnskapsklynge/et kompetansemiljø med VID-profil og i samarbeid med VIDs eiere, kommunen og andre eksterne aktører.»

Grundig forankring i organisasjonen

Prosessen med campusutvikling har involvert ansatte og studenter ved begge studiestedene i bruker- og referansegrupper, en koordineringsgruppe og en styringsgruppe. Verneombud og tillitsvalgte for ansatte og studenter har vært involvert, og arbeidet har vært diskutert i ulike stabsmøter og møter for studenter.

De lokale studentrådene har vært invitert til drøftingsmøter og fått skriftlig informasjon. Vernelinja og tillitsvalgte har også blitt holdt løpende orientert og vært med i drøftinger både lokalt og sentralt i høgskoleledelsens møter med arbeidsmiljøutvalget, læringsmiljøutvalget, AU for tillitsvalgte og studentparlamentet.