Årsrapport 2021

Her finner du årsrapport for
Stiftelsen Det norske Diakonhjem og datterselskap. 
I menyen oppe til høyre finner du de ulike kapitlene.

Helseminister Bent Høie ringte inn pasientenes helsetjenester på Diakonhjemmet i august 2021. 

Årsrapport 2021

Her finner du årsrapport for
Stiftelsen Det norske Diakonhjem og datterselskap. 
I menyen oppe til høyre finner du de ulike kapitlene.

Pandemien har påvirket Diakonhjemmet i stor grad også i 2021. Ansatte ved sykehuset, sykehjemmene, hjemmetjenestene, omsorgsboligene, barnehagene og høgskolen har stått i førstelinjen med stort ansvar for å ivareta både menneskers liv og helse og drift som er avgjørende for at samfunnet skal fungere.

Pandemien har gjort at fokus sentreres rundt kjernen; helse, omsorg og utdanning. Samtidig ser en mulighetene samarbeid på tvers av virksomhetene gir innenfor forskning, tjenesteutvikling, digitalisering og nye samarbeids- og arbeidsformer. Den digitale kompetansen er økt, med bl.a. utvidet bruk av digital pasientoppfølging og digitalisert undervisning. Samhandling, deling og helhetlige tilnærminger er viktig for å utvikle fremtidens helse og omsorg. Dette er kjernen i strategien til Diakonhjemmet.

Diakonhjemmet har sammen med partnere etablert Fagskolen Diakonova med formål om å tilby høyere yrkesfaglig utdanning som gir kvalifisering og kompetanse som er etterspurt i arbeidslivet. Diakonhjemmet er etablert i Stavangerregionen for å ivareta utviklingsbehov i VID og i Diakonhjemmet Omsorg, muligheter for samarbeid med VIDs øvrige eiere og ønsker om diakonal tilstedeværelse og ideell vekst og konsolidering i regionen.

Eiendomsutvikling er et viktig virkemiddel for å utvikle virksomhetene ved Diakonhjemmet. Det har vært arbeidet intensivt med å utvikle Diakonhjemmet hage og området på Steinerud i 2021.

Diakonhjemmets økonomiske utvikling er i stor grad en konsekvens av økonomien i virksomhetene, noe som krever god økonomi- og virksomhetsstyring på tvers av Diakonhjemmet. Den økonomiske utviklingen har vært påvirket av pandemien også i 2021 og virksomhetene har hatt negativ økonomisk utvikling.

Diakonhjemmet har samlet sett god verdijustert egenkapital da eiendommene har en høy og økende verdi i 2021. Det forventes bedre økonomiske resultater i virksomhetene fremover. Totalt sett er den økonomiske utviklingen tilfredsstillende og gir et godt grunnlag for videre utvikling og vekst.

Lederen har ordet:

Vi gjør oss klare til å yte mer for flere

Vi fortsatte å bygge stein på stein for å realisere de ambisiøse planene nedfelt i strategiplan 2020-2030. Vi bereder grunnen for å kunne yte mer for flere. Og vi gjør det som en profesjonell ideell og diakonal sivilsamfunnsaktør. 

Les mer

Nøkkeltall

ca 3400

2021

Ansatte

3531

MNOK

Omsetning

Diakonhjemmet sykehus: 

Storsatsning på forskning innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer

I konkurranse med mange sterke forskningsmiljøer i Norge, har Forskningsrådet tildelt Diakonhjemmet sykehus inntil 128 millioner kroner for å opprette et forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer. Denne forskningssatsningen vil gi bedre behandling for en stor pasientgruppe. 

Les mer

Diakonhjemmet Stiftelse:

Norway Health Tech inngår innovasjonssamarbeid med Diakonhjemmet

Stiftelsen Diakonhjemmet og Norway Health Tech har inngått en strategisk samarbeidsavtale. Målet er å knytte Diakonhjemmets studenter og driftsorganisasjoner tettere til næringen for å utvikle fremtidens helse- og omsorgstjenester.

Les mer

VID:

Høytidelig åpning av  studiested Sandvika

Det var høytidsstemning da rektor ved VID, Bård Mæland, og ordfører i Bærum kommune, Lisbeth Hammer Krog, ønsket velkommen til nye VID studiested Sandvika i dag. Statsråd Henrik Asheim stilte for å gratulere ferske studenter med studieplass i hans hjemkommune.

Les mer

Diakonhjemmet:

En uke for inspirasjon!

Den 23. til 28. november samlet Diakonhjemmet sykehus, Diakonhjemmet sykehusapotek, Diakonhjemmet Omsorg, VID vitenskapelige høgskole og utviklingsprosjektet Diakonhjemmet hage for å skape en felles delingsarena for å oppdage, lære og la seg inspirere av hverandre.

Les mer