Årsrapport 2019

Her finner du årsrapport for
Stiftelsen Det norske Diakonhjem
– morselskap og konsern. 

I menyen oppe til høyre finner
du de ulike kapitlene.

Utskrivningsklare pasienter til sykehjem. Foto: Nicolas Tourrenc

Årsrapport 2019

Her finner du årsrapport for
Stiftelsen Det norske Diakonhjem
– morselskap og konsern. 

I menyen oppe til høyre finner
du de ulike kapitlene.

En viktig oppgave for Diakonhjemmet i 2019 har vært å satse videre innenfor omsorg og samle virksomheten i ett aksjeselskap, Diakonhjemmet Omsorg AS. Diakonhjemmet overtok i april 2019 driften av Ammerudlunden sykehjem og drifter med det tre sykehjem. I tillegg bygger Diakonhjemmet 124 Omsorg+-boliger i Diakonhjemmet hage på Steinerud, med planlagt ferdigsstillelse høsten 2020.

Hovedstyret ved Diakonhjemmet har i 2019 vedtatt ny strategiplan for 2020-2030, og ansatt ny administrerende direktør/forstander for stiftelsen. Ingunn Moser tiltrådte stillingen som adm.dir/forstander 1. august 2019. Stillingen var offentlig utlyst og Moser ble tilsatt etter en omfattende tilsettingsprosess med mange kandidater. Moser kom fra stillingen som rektor i VID vitenskapelige høgskole.

Diakonhjemmet Sykehus har deltatt aktivt i arbeid med avklaring av hvordan Helse Sør-Øst RHF skal håndtere kapasitetsutfordringer i Oslo frem mot 2030. Sykehuset ønsker å å ta et større ansvar både på kort og lang sikt, og er godt i gang med omstilling for å tilpasse seg endringer i finansieringsmodellen for sykehusene i Osloområdet.

VID vitenskapelige høgskole har i 2019 hatt særlig fokus på utvikling av studieportefølje, kompetanseutvikling og campusutvikling, samt arbeidet med langsiktige og strategiske samarbeidsavtaler med aktører i arbeids- og samfunnsliv i regionene hvor VID har studiesteder. VID forbereder samlokalisering av VID Oslo på campus Diakonhjemmet i løpet av 2020.

Diakonhjemmet Sykehusapotek utmerker seg med gode tjenester og er et foregangsapotek særlig innenfor klinisk farmasi.

Alle virksomhetene har arbeidet med å sikre at kravene i personopplysningsregelverket (GDPR) etterleves. Det er utviklet konkrete retningslinjer og rutiner for behandling av personopplysninger innenfor alle virksomhetsområder og arbeidet med å implementere disse pågår.

Lederen har ordet:

– Jeg kjenner meg priviligert

Som ny administrerende direktør og forstander fra august 2019 kjenner jeg meg privilegert som får jobbe med Diakonhjemmet og virksomhetene våre. Her er det så mye kompetanse og engasjement!

Les mer

Nøkkeltall

2121

2019

Årsverk

2911

MNOK

Omsetning

Diakonhjemmet stiftelse

– Dere er en pilar i vår omsorg

– Vi er her i dag for å si at det er viktig for oss å satse på ideell omsorg. Dere er en pilar i vår omsorg – en nøkkel i velferden og omsorgen i Oslo. Diakonhjemmet er en av flere viktige aktører som går foran, og er innovative.

Les mer

VID

VID Rogaland samlokaliseres i Stavanger

Høgskolestyret har tatt en enstemmig beslutning om samlokalisering av VIDs studiesteder i Rogaland. Den samlede vurderingen er at VID vil kunne utvikle seg som en sterkere merkevare for studenter, og en tyngre kunnskapsaktør og samarbeidspartner i rammen av Stavanger som kontekst. Samlokaliseringen vil etter planen skje i 2022.

Les mer

Diakonhjemmet hage

Diakonhjemmet bygger felles energisentral

Diakonhjemmet bygger nå en felles energisentral der geovarme og gjenbruk av overskuddsvarme fra sykehuset skal gjøre nye energigjerrige bygg tilnærmet selvforsynt med energi til varme /kjøling.

Les mer